Hóa học Lớp 8: 2 mol N2 có chứa bao nhiêu phân tử N2: A. 6,02.1023 B. 12,04.1023 C. 18,06.1023 D. 24,08.1023

Question

Hóa học Lớp 8: 2 mol N2 có chứa bao nhiêu phân tử N2:
A. 6,02.1023
B. 12,04.1023
C. 18,06.1023
D. 24,08.1023, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 tháng 2022-03-02T05:29:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\text{B. 12,04.1023}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{1 mol $N_{2}$  có $6.10^{23}$  phân tử $N_{2}$ }$
  $\text{Vậy 2 mol $N_{2}$ chứa 2 × $6.10^{23}$ = $12,4.10^{23}$ }$

 2. 1 mol nguyên tử N2 chứa 6,02×10^23
  Vậy 2mol N2 chứa số phân tử N2 là
  (6,02×2)×10^23=12,04×10^23
  ⇒ chọn B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )