Hóa học Lớp 8: 2 gam khí hidro tác dụng đủ với 80 gam đồng oxit nếu thu được 64 gam đồng kim loại và khối lượng nước thu được là 16 gam 18 gam 66 gam

Question

Hóa học Lớp 8: 2 gam khí hidro tác dụng đủ với 80 gam đồng oxit nếu thu được 64 gam đồng kim loại và khối lượng nước thu được là
16 gam
18 gam
66 gam
82 gam, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 3 tuần 2022-06-11T19:20:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #andy
  \[\begin{array}{l}
  mCuO + m{H_2} = mCu + m{H_2}O\\
   \Leftrightarrow 880g + 2g = 64g + m{H_2}O\\
   \Leftrightarrow 82h = 64g + m{H_2}O\\
   \Rightarrow m{H_2}O = 18g
  \end{array}\]

 2. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:
          mCuO+mH_2=mCu+mH_2O
   ⇔80g+2g=64g+mH_2O
   ⇔82g=64g+mH_2O
   ⇔mH_2O=18g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )