Hóa học Lớp 8: 2. Dạng bài tập tính hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử chưa biết. Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị

Question

Hóa học Lớp 8: 2. Dạng bài tập tính hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử chưa biết. Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-12-20T22:28:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ví dụ: Lập CTHH của Fe(III) và O:
  Giải:                                                  $_{III}$ $_{II}$
  Gọi CTHH của $Fe(III)$ và $O$ là: $Fe_xO_y$
  $\text{Theo quy tắc hóa trị :}$ $x.III=y.II$
           $=>$$\dfrac{x}{y}=$$\dfrac{II}{III}=$$\dfrac{2}{3}$
  $=>\left[\begin{matrix} x=2\\ y=3\end{matrix}\right.$
  $=>$ $\text{CTHH cần tìm là }$$Fe_2O_3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )