Hóa học Lớp 8: 1.Khối lượng Mol của (CaOH)2 là: 2.Khối lượng của 0,5 Mol Natri là: 3.Thể tích của 0,25 Mol khí Nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn là:

Question

Hóa học Lớp 8: 1.Khối lượng Mol của (CaOH)2 là:
2.Khối lượng của 0,5 Mol Natri là:
3.Thể tích của 0,25 Mol khí Nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tuần 2022-11-24T14:58:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1.
  M_{Ca(OH)_2} = 40+ (16+1).2 = 74  (đvC)
  2.
  m_{Na} =n. M=0,5 . 23 = 11,5  (g)
  3.
  V_{N_2} = n.22,4 = 0,25.22,4=5,6  (l)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) khối lượng mol Ca(OH)2 :
  M = 40 + 16 + 16 + 1 +1 = 74g/mol
  2) khố lượng 0,5 mol Na là:
  mNa = 0,5 . 23 = 11,5g
  3) thể tích 0,25 mol N2 là:
  VN2 = 0,25 . 22,4 = 5,6 lít
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )