Hóa học Lớp 8: 1 hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố A liên kết với 1 nhóm SO4 trong đó A chiếm 44,83% khối lượng .Lập CTHH

Question

Hóa học Lớp 8: 1 hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố A liên kết với 1 nhóm SO4 trong đó A chiếm 44,83% khối lượng .Lập CTHH, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-11-24T01:57:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  K_2 SO_4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt CTHH của hợp chất là A_2 (SO_4)_x, x là hóa trị của A
  Ta có: %A = (2A)/(2A + 96x) = 44,88%
  -> (2A)/(2(A+48x)) = 44,88%
  -> A = 0,4488A + 21,5424x
  -> 0,5512A = 21,5424x
  Ta có bảng
  $\left[\begin{array}{ccc}x&1&2&3\\A&39&78&117\\&lấy&loại&loại\end{array}\right]$
  -> A là K (kali)
  Vậy CTHH của hợp chất là K_2 SO_4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )