Hóa học Lớp 8: 1 hợp chất A có tỉ khối với khí hiđrol là 17. Cho biết 5.61 khí A ở đktc có khối lượng là

Question

Hóa học Lớp 8: 1 hợp chất A có tỉ khối với khí hiđrol là 17. Cho biết 5.61 khí A ở đktc có khối lượng là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 2 tháng 2022-12-19T08:26:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (dA)/(H_2)=(M_A)/2=17
  <=>M_A=34
  nA=(5,61)/(22,4)~~0,25(mol)
  mA=34.0,25=8,5(g)
  #Ken 

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 
  $d_{A/H_2)=$ (M_A)/(M_{H_2}) $=17$
  ⇒ $M_A=17.M_{H_2}=17.2=34g/mol$
  $n_A=$ (5,61)/(22,4) $=0,25mol$
  $m_A=0,25.34=8,5g$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )