Hóa học Lớp 8: 1.Đốt cháy 4g một kim loại thứ được 5,6 g hợp chất của kim loại đó với oxi.Kim loại đó là A.Ba B.Na C.Fe D.Cả Hãy chọn đúng công thức h

Question

Hóa học Lớp 8: 1.Đốt cháy 4g một kim loại thứ được 5,6 g hợp chất của kim loại đó với oxi.Kim loại đó là
A.Ba B.Na C.Fe D.Cả
Hãy chọn đúng công thức hóa học dưới đây
A.Cu2O3 B.CuO C.CuO2 D.Cu2O3
Có 2 chất khí khác nhau nhưng có thể tích bằng nhau(cùng đktp) thì
A.chúng có cùng chất lượng
B.chúng có cùng lượng chất và số lượng
C.chúng có cùng số nguyên tử
D.chúng có cùng số phân tử, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 24 phút 2022-06-19T00:44:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1.
  PTHH: 4A + xO_2 -> 2A_2O_x
  Áp dụng ĐLBTKL, ta có :
  m_A + m_{O_2} = m_{A_2O_xƯ
  -> m_{O_2} = 5,6 – 4 = 1,6(g)
  n_{O_2} = {1,6}/{32} = 0.05 (mol)
  Theo pt : n_A = 4/xn_{O_2} = {0,2}/x(mol)
  =>M_A = 4/{x.0,2} = 20x
  Nếu x = 2 thì M_A = 40
  Vậy A là Ca.
  Hãy chọn đúng công thức hóa học dưới đây
  A.Cu2O3
  B.CuO
  C.CuO2
  D.Cu2O3
  Có 2 chất khí khác nhau nhưng có thể tích bằng nhau(cùng đktp) thì
  A.chúng có cùng chất lượng
  B.chúng có cùng lượng chất và số lượng
  C.chúng có cùng số nguyên tử
  D.chúng có cùng số phân tử

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )