Hóa học Lớp 8: 1. Để đốt cháy 4,6 g một chất X cần dùng 9,6 gam khí oxi, thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 27 44 . a. Tính kh

Question

Hóa học Lớp 8: 1. Để đốt cháy 4,6 g một chất X cần dùng 9,6 gam khí oxi, thu được khí cacbonic và hơi
nước theo tỉ lệ khối lượng là
27
44
.
a. Tính khối lượng khí CO2 và khối lượng H2O tạo thành.
b. Xác định X tạo bởi nguyên tố hóa học nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 6 tháng 2022-05-25T16:54:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Tổng khối lượng trước phản ứng là:
  m = 4,6 + 9,6 = 14,2g
  Theo bảo toàn khối lượng:
  m trước phản ứng = m sau phản ứng
  Mà  tổng khối lượng có : 27 + 44 = 71 phần bằng nhau
  → mỗi phần có : $\frac{14,2}{71}$ = 0,2g
  mCO_2 chiếm 27 phần:
  → mCO_2 = 0,2 . 27 = 5,4g
  mH_2O chiếm 44 phần
  → mH_2O = 0,2 . 44 = 8,8g
  b) Theo bảo toàn nguyên tố 
  X + O_2 —> CO_2 + H_2O
  Chất sản phẩm gồm câc nguyên tố C, H, O
  → X gồm C và H 
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )