Hóa học Lớp 8: 1 (Cho C = 12, O = 16, H = 1) Đốt cháy hoàn toàn m g chất X cần dùng 4,48 lít O2 (đktc) thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 g H2O. Giá

Question

Hóa học Lớp 8: 1
(Cho C = 12, O = 16, H = 1)
Đốt cháy hoàn toàn m g chất X cần dùng 4,48 lít O2 (đktc) thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 g H2O. Giá trị của m là:
A.1,6 g
B.1,34 g
C.1,7 g
D.1,5 g
2
(Cho Al = 27, O = 16)
Một loại quặng nhôm (boxit) chứa 80% Al2O3. Khối lượng Al chứa trong 1 tấn quặng là:
A.2160 kg
B.800 kg.
C.423,53 kg.
D.2500 kg.
3
(Cho C = 12, H = 1, O = 16)
Hợp chất A có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố như sau: 52,17%C, 13,04%H, còn lại là O. Công thức đơn giản nhất của A là:
A.CHO2
B.CH2O
C.CHO
D.C2H6O
( gấp ạ không cần giải thích đâu ạ ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 6 tháng 2022-06-20T17:50:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Đốt cháy hoàn toàn m g chất X cần dùng 4,48 lít O2 (đktc) thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 g H2O. Giá trị của m là:
  A.1,6 g
  B.1,34 g
  C.1,7 g
  D.1,5 g
  Ta có :
  n_{O_2} = {4,48}/{22,4} = 0,2(mol)
  n_{CO_2} = {2,24}/{22,4} = 0,1(mol)
  Áp dụng ĐLBTKL, ta có :
  => m = (0,1.44) +3,6 – 0,2.32 = 1,6(gam)
  Một loại quặng nhôm (boxit) chứa 80% Al2O3. Khối lượng Al chứa trong 1 tấn quặng là:
  A.2160 kg
  B.800 kg.
  C.423,53 kg.
  D.2500 kg.
  Đổi : 1 tấn = 1000 kg
  m_{Al_2O_3} = 1000.80% = 800(kg)
  Đổi 800kg = 800000g
  n_{Al_2O_3} = {800000}/{102} = 7843(mol)
  => n_{Al} = 7843 : 2 = 3921,5
  => m_{Al} = 3921,5.27 = 105880,5(g)
  Hợp chất A có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố như sau: 52,17%C, 13,04%H, còn lại là O. Công thức đơn giản nhất của A là:
  A.CHO2
  B.CH2O
  C.CHO
  D.C2H6O
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )