Hóa học Lớp 8: 1 câu trắc nghiệm thôi Để tạo thành phân tử của 1 đơn chất thì cần có bao nhiêu loại nguyên tử ? A. 1

Question

Hóa học Lớp 8: 1 câu trắc nghiệm thôi
Để tạo thành phân tử của 1 đơn chất thì cần có bao nhiêu loại nguyên tử ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 9 tháng 2022-03-21T10:02:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  B. 2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để tạo thành phân tử của 1 đơn chất thì cần có bao nhiêu loại nguyên tử ?
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4

 2. Để tạo thành phân tử của 1 đơn chất thì cần có bao nhiêu loại nguyên tử ?
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  Chọn B
  Để tạo thành phân tử của 1 đơn chất thì cần có 2 loại nguyên tử
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )