Hóa học Lớp 8: 1.Al; Zn; Cu là:A. Hợp chất vô cơ.B. Hợp chất hữu cơ.C. Phi kim.D. Kim loại. 2.Dấu hiệu chính nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra là :

Question

Hóa học Lớp 8: 1.Al; Zn; Cu là:A. Hợp chất vô cơ.B. Hợp chất hữu cơ.C. Phi kim.D. Kim loại.
2.Dấu hiệu chính nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra là : A. Có chất mới xuất hiện.B. Màu sắc.C. Mùi vị. D. Trạng thái.
3.Số Avogađro có trị số bằng:A. 6.10 23 .B. 6.10 21 .C. 6.10 24 .D. 6.10 22 .
4.Câu 23: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?A. Chỉ 1 nguyên tố.B. Chỉ 3 nguyên tố.C. Chỉ 2 nguyên tố.D. Từ 2 nguyên tố trở lên.
5.Biết Mg có hóa trị II, nhóm (PO 4 ) có hóa trị III. CTHH nào sau đây viết đúng?A. MgPO 4B. Mg 3 (PO 4 ) 2C. Mg 2 (PO 4 ) 3D. Mg 2 PO 4
6.Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…… Vậy Xe đạp được gọi là:A. Vật thể nhân tạo.B. Vật thể tự nhiên.C. Hỗn hợp.D. Chất.
7.Trong phản ứng hóa học, vai trò của chất xúc tác là:A. Chất phản ứng. B. Chất kìm hãm phản ứng.C. Chất sản phẩm. D. Chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.
8.Cách viết: 2 H 2 O cho biết:A. Hai nguyên tử hidroxit.B. Hai phân tử hidroxit.C. Hai phân tử nước.D. Hai nguyên tử nước., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tháng 2022-03-12T02:04:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1. Al; Zn; Cu là:

  A. Hợp chất vô cơ.

  B. Hợp chất hữu cơ.

  C. Phi kim.

  D. Kim loại.

  2.Dấu hiệu chính nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra là :

  A. Có chất mới xuất hiện.

  B. Màu sắc.

  C. Mùi vị.

  D. Trạng thái.

  3.Số Avogađro có trị số bằng:

  A. 6.10 23 .

  B. 6.10 21 .

  C. 6.10 24 .

  D. 6.10 22 .

  4. Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

  A. Chỉ 1 nguyên tố.

  B. Chỉ 3 nguyên tố.

  C. Chỉ 2 nguyên tố.

  D. Từ 2 nguyên tố trở lên.

  5.Biết Mg có hóa trị II, nhóm (PO4 ) có hóa trị III. CTHH nào sau đây viết đúng?

  A. MgPO 4

  B. Mg 3 (PO4 ) 2

  C. Mg 2 (PO4 ) 3

  D. Mg 2 PO4

  6.Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…… Vậy Xe đạp được gọi là:

  A. Vật thể nhân tạo.

  B. Vật thể tự nhiên.

  C. Hỗn hợp.

  D. Chất.

  7.Trong phản ứng hóa học, vai trò của chất xúc tác là:

  A. Chất phản ứng.

  B. Chất kìm hãm phản ứng.

  C. Chất sản phẩm.

  D. Chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

  8.Cách viết: 2H2O cho biết:

  A. Hai nguyên tử hidroxit.

  B. Hai phân tử hidroxit.

  C. Hai phân tử nước.

  D. Hai nguyên tử nước.

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  1.Al; Zn; Cu là:

  A. Hợp chất vô cơ.           

  B. Hợp chất hữu cơ.

  C. Phi kim.

  D. Kim loại.

  Al: Nhôm; Zn: Kẽm; Cu: Đồng đều là kim loại.

  2.Dấu hiệu chính nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra là :

  A. Có chất mới xuất hiện.

  B. Màu sắc.

  C. Mùi vị.

  D. Trạng thái.

  – Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng hóa học là có chất mới xuất hiện (có tính chất khác với chất phản ứng).

  – Chất mới tạo thành có thể nhận biết qua màu sắc, trạng thái. Ngoài ra sự tỏa nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra.

  3.Số Avogađro có trị số bằng:

  A. 6.$10^{23}$ 

  B. 6.$10^{21}$

  C. 6.$10^{24}$

  D. 6.$10^{22}$

  Con số 6.$10^{23}$  được gọi là số Avogadro và được kí hiệu là N.

  4.Câu 23: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

  A. Chỉ 1 nguyên tố.

  B. Chỉ 3 nguyên tố.

  C. Chỉ 2 nguyên tố.

  D. Từ 2 nguyên tố trở lên.

  Hợp chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

  5.Biết Mg có hóa trị II, nhóm (PO4 ) có hóa trị III. CTHH nào sau đây viết đúng?

  A. MgPO4

  B. Mg3(PO4)2

  C. Mg2(PO4)3

  D. Mg2PO4

  Ta có: Chỉ số của Mg . Hóa trị của PO4 = 3.2 = Chỉ số của PO4 . Hóa trị của Mg= 3.2 =6

  6.Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…… Vậy Xe đạp được gọi là:

  A. Vật thể nhân tạo.

  B. Vật thể tự nhiên.

  C. Hỗn hợp.

  D. Chất.

  Vật thể nhân tạo là vật thể do con người tạo ra.

  ⇒ Xe đạp là vật thể nhân tạo.

  7.Trong phản ứng hóa học, vai trò của chất xúc tác là:

  A. Chất phản ứng.

  B. Chất kìm hãm phản ứng.

  C. Chất sản phẩm.

  D. Chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

  Trong phản ứng hóa học, chất xúc tác là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn. Còn chất ức chế là chất kìm hãm làm cho phản ứng hóa học xảy ra chậm hơn.

  8.Cách viết: 2H2O cho biết:

  A. Hai nguyên tử hidroxit.

  B. Hai phân tử hidroxit.

  C. Hai phân tử nước.

  D. Hai nguyên tử nước.

  H2O là 1 phân tử nước.

  ⇒ 2H2O là 2 phân tử nước.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )