Hóa học Lớp 8: 0,15 mol nguyên tử bạc chứa …….. nguyên tử. (50 Điểm)

Question

Hóa học Lớp 8: 0,15 mol nguyên tử bạc chứa …….. nguyên tử.
(50 Điểm), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 8 tháng 2022-04-19T19:40:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số nguyên tử Bạc trong 0,15 mol nguyên tử là:
  $A_{Ag}=n_{Ag}.N=0,15.6.10^{23}=0,9.10^{23}$

 2. Giải đáp:
  số nguyên tử bạc=0.15×6.1023=9.1022
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Công thức tính số nguyên tử, phân tử khi biết số mol: A = n.N (nguyên tử hoặc phân tử)
  -Trong đó:
  + A: số nguyên tử hoặc phân tử.
  + N: số Avogađro = 6.1023
  + n: số mol (mol).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )