Hóa học Lớp 12: Tính nồng Độ đường lượng nồng độ mol của H2SO4 98% có d=1,84g/ml

Question

Hóa học Lớp 12: Tính nồng Độ đường lượng nồng độ mol của H2SO4 98% có d=1,84g/ml, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tháng 2022-03-02T12:09:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\text{Ta có công thức :}$
    $\text{C$_{M2SO4}$=$\frac{10.C_{}.D}{M_{H2SO4}}$ =$\frac{10.98.1,84}{98}$=18,4(M) }$

  2. Giải đáp:
    C$_{M2SO4}$=$\frac{10.C_{}.D}{M_{H2SO4}}$ =$\frac{10.98.1,84}{98}$=18,4(M) }
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )