Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai? A. Amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ mạnh sinh ra este B. Ở điều kiện thường, amino axit l

Question

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ mạnh sinh ra este
B. Ở điều kiện thường, amino axit là chất lỏng dễ tan trong nước
C. Amino axit có tính chất lưỡng tính
D. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 tuần 2022-06-15T03:44:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $B$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Đúng. Amino axit có nhóm $COOH$
  b, Sai. Ở điều kiện thường, amino axit là chất rắn dễ tan trong nước 
  c, Đúng. Amino axit có nhóm $NH_2$ và $COOH$
  d, Đúng. Amino axit có hai loại nhóm chức trong phân tử

 2. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Amino axit tồn tại ở dạng lưỡng cực nên sẽ dễ tan trong nước, amino axit là chất rắn kết tinh chứ không phải là chất lỏng.
  Các đáp án A, C, D đều đúng.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )