Hóa học Lớp 12: metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Question

Hóa học Lớp 12: metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-21T00:23:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:
  CH3COOCH3
  vì để tác dụng với HCl thì kim loại phải đứng trước H
  trong dãy hoạt động hóa học của các kim loại.
   Có 2 kim loại thỏa mãn yêu cầu đó là Mg và Al

 2. Giải đáp:
  CH3COOCH3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để gọi tên của este (RCOOR’) ta đọc theo thứ tự:
  Tên R’ + Tên RC00 + at
  = Metyl axetat có công thức hóa học là CH3COOCH3
  —-> CTPT là của metyl axetat là C3H6O2. 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )