Hóa học Lớp 12: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít H2 (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là

Question

Hóa học Lớp 12: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít H2 (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 2 tháng 2022-02-18T14:26:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Quy đổi hỗn hợp thành $\begin{cases} Fe\\O\\ \end{cases}$
  PT: $H_2+O_\text{trong oxit} →H_2O$
  $n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)=n_O$
  $→m_{Fe}=m_{oxit}-m_O=17,6-0,1.16=16(g)$
   

 2. Giải đáp:m_(Fe)=16g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH dạng tổng quát:
  X+H_2->Fe+H_2O
  Bảo toàn nguyên tố H ta được:
  2.n_(H_2)=2.n_(H_2O)=0,2mol
  ->n_(H_2O)=0,1mol
  Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
  m_(X)+m_(H_2)=m_(Fe)+m_(H_2O)
  <=>17,6+0,1.2=m_(Fe)+0,1.18
  ->m_(Fe)=16g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )