Hóa học Lớp 12: đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam este X tạo bởi ancol đơn chức và axit cacboxylic đơn chức thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. X có CTCT là

Question

Hóa học Lớp 12: đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam este X tạo bởi ancol đơn chức và axit cacboxylic đơn chức thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. X có CTCT là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 21 phút 2022-06-07T08:26:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: CTCT của X là HCOOCH_3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  este X tạo bởi ancol đơn chức và axit cacboxylic đơn chức nên đây sẽ là este no, đơn chức mạch hở.
  n_(CO_2)=(13,2)/44=0,3mol
  n_(H_2O)=(5,4)/18=0,3mol
  Ta có: mX=mC+mH+mO
  <=>9=0,3.12+0,3.2+n_(O).16
  ->n_(O)=0,3mol
  Ta có: nC:nH:nO=0,3:0,6:0,3=1:2:1
  Vậy CTĐGN là (CH_2O)_n với n là số tự nhiên
  Do là este đơn chức nên chỉ chứa 2 nguyên tố O
  <=>(CH_2O)_2=C_2H_4O_2
  Vậy chất X có CTCT là: HCOOCH_3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )