Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 9,0 g một este đơn chức X thu được 6,72 l khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn và 5,4 g nước công thức phân tử của X là

Question

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 9,0 g một este đơn chức X thu được 6,72 l khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn và 5,4 g nước công thức phân tử của X là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-19T15:34:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải:
  Nãy mình đánh máy tính còn thiếu nha bạn thêm vô 2 câu cuối giúp mình cảm ơn!!

  =>3.(14n + 32) = 74n => n = 3
  =>Công thức phân tử của este X là C3H6O2.

  hoa-hoc-lop-12-dot-chay-hoan-toan-9-0-g-mot-este-don-chuc-thu-duoc-6-72-l-khi-co2-dieu-kien-tieu

 2. Ta có: nCO2=6,72/22,4=0,3 molnH2O=5,418=0,3 mol
  Vì nCO2=nH2O 
  ⇒ X là este no đơn chức mạch hở.
  Gọi công thức phân tử của este X là CnH2nO2 (n ≥ 2).
  Phương trình đốt cháy:
  CnH2nO2+3n−22O2→tonCO2+nH2O
  ⇒ neste=0,3n (mol)
  ⇒ 
  ⇒ 3.(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3
  ⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )