Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hết m gam X gồm nhiều kim loại trong O2 dư được chất rắn Y gồm các oxit kim loại . Để hoà tan hết Y cần vừa đủ 400ml dung dịch

Question

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hết m gam X gồm nhiều kim loại trong O2 dư được chất rắn Y gồm các oxit kim loại . Để hoà tan hết Y cần vừa đủ 400ml dung dịch H2SO4 1M .Thể tích O2 phản ứng ở đktc là ::, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-22T04:32:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $4,48l$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{H_2SO_4}=0,4(mol)$
  Bảo toàn $H$:
  $n_{H_2O}=n_{H_2SO_4}=0,4(mol)$
  Bảo toàn $O$:
  $n_{O_2}=\dfrac{n_O}{2}=\dfrac{n_{H_2O}}{2}=0,2(mol)$
  $\to V=0,2.22,4=4,48l$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )