Hóa học Lớp 12: Cho a gam X gồm Al ,Mg và Zn tan hết trong dung dịch H2SO4 dư được 7,84lít SO2 đktc là sản phẩm khử duy nhất .Nếu cho a gam X vào 400m

Question

Hóa học Lớp 12: Cho a gam X gồm Al ,Mg và Zn tan hết trong dung dịch H2SO4 dư được 7,84lít SO2 đktc là sản phẩm khử
duy nhất .Nếu cho a gam X vào 400ml dung dịch CuSO4 1M thì số gam Cu thu được là :, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tháng 2022-12-21T05:02:26+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $22,4g$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{SO_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35(mol)$
  $\to n_{\text{e nhường}}=2n_{SO_2}=0,7(mol)$
  Ở hai phản ứng, số mol e nhường của kim loại bằng nhau do cùng 1 kim loại thì tăng lên số oxi hoá như nhau và lượng kim loại như nhau 
  $\to$ TN2, kim loại nhường tối đa $0,7$ mol e 
  $n_{Cu^{2+}}=0,4(mol)$
  $\to Cu^{2+}$ nhận tối đa $0,4.2=0,8$ mol e 
  Vì $0,8>0,7$ nên kim loại tan hết, $Cu^{2+}$ dư 
  Có $n_{Cu}=\dfrac{n_e}{2}=0,35(mol)$
  $\to m_{Cu}=22,4g$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )