Hóa học Lớp 12: Cho 5,5 gam hỗn hợp Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kỹ đến phản ứng hoàn toàn thu

Question

Hóa học Lớp 12: Cho 5,5 gam hỗn hợp Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kỹ đến phản ứng hoàn toàn thu m gam chất rắn. Giá trị của m là :
A. 33,95 g
B. 35,2g
C. 39,35g
D. 35,39g, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-12-20T23:36:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $B$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{Ag^+}=0,3(mol)$
  Đặt $x$, $0,5x$ là số mol $Al$, $Fe$
  $\to 27x+56.0,5x=5,5$
  $\to x=0,1$
  $\to n_{Al}=0,1(mol); n_{Fe}=0,05(mol)$ 
  $Al+3Ag^+\to Al^{3+}+3Ag$ 
  $\to$ phản ứng vừa đủ, $Fe$ không phản ứng 
  Chất rắn gồm $Ag$ ($0,3$ mol), $Fe$ ($0,05$ mol)
  $\to m=0,3.108+0,05.56=35,2g$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )