Hóa học Lớp 12: Cho 10.2 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở liên tiếp tác Dụng đủ với dung dịch hcl được 17.5g muối ct của amin là

Question

Hóa học Lớp 12: Cho 10.2 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở liên tiếp tác Dụng đủ với dung dịch hcl được 17.5g muối ct của amin là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 1 tháng 2022-03-19T14:27:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C_2H_7N và C_3H_9N
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Amin no , đơn chức , mạch hở liên tiếp \to C_nH_{2n+3}N
  n_{HCl}=\frac{17,5-10,2}{36,5}=0,2(mol)
  Phương trình hóa học:
  C_nH_{2n+3}N+HCl \to C_nH_{2n+4}NCl
  Theo PTHH :n_{\text{amin}}=n_{HCl}=0,2(mol)
  \to M_{\text{amin}}=\frac{10,2}{0,2}=51$(g/mol)$
  \to 14.n+17=51 \to n=\frac{51-17}{14}=2,43
  \to Công thức của 2 amin là $\begin{cases} C_2H_7N\\C_3H_9N\end{cases}$

 2. Giải đáp: C_2H_7N và C_3H_9N
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Amin no, đơn chức mạch hở có dạng C_nH_(2n+3)N
  Gọi X là công thức chung của 2 amin.
  PTHH xảy ra:
  X+HCl->XHCl
  Ta có: n_(X)=n_(XHCl)
  <=>(10,2)/M_(X)=(17,5)/(M_(X)+M_(HCl)
  <=>(10,2)/M_(X)=(17,5)/(M_(X)+36,5
  ->M_(X)=51$g/mol$
  Ta có: C_nH_(2n+3)N=14n+17
  <=>14n+17=51
  ->n=2,4
  Vậy 2 amin đó là C_2H_7N và C_3H_9N
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )