Hóa học Lớp 12: Cho 10.2 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở liên tiếp tác Dụng đủ với dung dịch hcl được 17.5g muối ct của amin là

Question

Hóa học Lớp 12: Cho 10.2 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở liên tiếp tác Dụng đủ với dung dịch hcl được 17.5g muối ct của amin là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 2 tháng 2022-03-19T12:50:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:320
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi công thức chung của 2 amin đơn chức là RNH2
  PTHH: RNH2 + HCl → RNH3
  Bảo toàn khối lượng ta có: mHCl = mRNH3 – mRNH2 = 47,52 – 30 = 17,52 (g)
  => nHCl = 17,52 : 36,5 = 0,48 (mol)
  => VHCl = n : CM = 0,48 : 1,5 = 0,32 (l) = 320 (ml)
  Giải đáp cần chọn là: D

 2. Giải đáp:
  $\begin{cases}C_2H_7N\\C_3H_9N\end{cases}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Amin no đơn chức mạch hở có dạng: $C_nH_{2n+3}N$
  $C_nH_{2n+3}N+HCl\to C_nH_{2n+4}ClN\\ \Rightarrow \dfrac{10,2}{14n+17}=\dfrac{17,5}{14n+53,5}\\ \Rightarrow n=2,4\\ \to Amin \ gồm:\ \begin{cases} C_2H_7N\\ C_3H_9N\end{cases}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )