Hóa học Lớp 12: Câu 4: Công thức phân tử của este no, đơn chức, mạch hở là ? A. CnH2nO B. CnH2nO2 C. CnH2n+2O2 D. CnH2n-2O2

Question

Hóa học Lớp 12: Câu 4: Công thức phân tử của este no, đơn chức, mạch hở là ?
A. CnH2nO B. CnH2nO2
C. CnH2n+2O2
D. CnH2n-2O2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 tháng 2022-03-09T06:04:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 4: Công thức phân tử của este no, đơn chức, mạch hở là ?
  A. CnH2nO
  B. CnH2nO2
  C. CnH2n+2O2
  D. CnH2n-2O2
  -> công thức tổng quát của phân tử este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2

 2. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Este no, đơn chức mạch hở có công thức tổng quát là C_nH_(2n)O_2
  Ví dụ: C_2H_4O_2, C_3H_6O_2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )