Hóa học Lớp 12: Câu 3 : Cho các chất: dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng? Dùng chất nào để phân biệt chúng?

Question

Hóa học Lớp 12: Câu 3 : Cho các chất: dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?
Dùng chất nào để phân biệt chúng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tháng 2022-03-19T01:51:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Cho Cu(OH)2 lần lượt vào các ống nghiệm quan sát hiện tượng thấy
  + Glucozo và glixerol cho dung dịch màu xanh thẫm, đun nóng Glucozo có kết tủa đỏ gạch.
  + Lòng trắng trứng có màu tím xuất hiện.
  + etanol không có hiện tượng.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )