Hóa học Lớp 12: Câu 13: Đun sôi a gam một triglixerit (X) với dung dịch KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 gam glixerol và hỗn hợp Y gồm m gam mu

Question

Hóa học Lớp 12: Câu 13: Đun sôi a gam một triglixerit (X) với dung dịch KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 gam glixerol và hỗn hợp Y gồm m gam muối của axit oleic với 3,18 gam muối của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là
A. 3,2. B. 6,4.
C. 4,6 D. 7,5., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tháng 2022-03-02T08:14:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $B$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $n_{C_3H_8O_3}=\dfrac{0,92}{92}=0,01(mol)$
  $n_{C_{17}H_{31}COOK}=\dfrac{3,18}{12.17+31+44+39}=0,01(mol)=n_{C_3H_8O_3}$
  Suy ra chất béo tạo bởi 1 gốc linoleat và 2 gốc oleat 
  $\to n_{C_{17}H_{33}COOK}=2.0,01=0,02(mol)$
  $\to m=0,02.(12.17+33+44+39)=6,4g$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )