Hóa học Lớp 12: Câu 12: Có các nhận định sau: 1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh. 2. Lipit

Question

Hóa học Lớp 12: Câu 12: Có các nhận định sau:
1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.
2. Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit, . . .
3. Chất béo là các chất lỏng.
4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.
5. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.
Các nhận định đúng là
A. 1, 2, 4, 5.
B. 1, 2, 4, 6.
C. 1, 2, 3.
D. 3, 4, 5., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 tháng 2022-03-02T08:48:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 12: Có các nhận định sau:
  1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.
  2. Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit, . . .
  3. Chất béo là các chất lỏng.
  4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.
  5. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
  6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.
  Các nhận định đúng là
  A. 1, 2, 4, 5.
  B. 1, 2, 4, 6.
  C. 1, 2, 3.
  D. 3, 4, 5.
  Giải đáp: B
  Nhận định sai là:
     +) 3: sai vì Chất béo có thể là chất rắn.
     +) 5: sai vì Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều
  kham khảo  ⇔  Mong bạn cho câu trả lời hay nhất
  ⇒⇒ chúc bạn học tốt
  # Policy Makers #
   

 2. 1. Sai. Axit béo có số cacbon chẵn, mạch không nhánh, đơn chức, khoảng $12-24C$  
  2. Đúng 
  3. Sai. Chất béo no thường ở dạng rắn ở điều kiện thường 
  4. Đúng 
  5. Sai. Thuỷ phân trong dd axit là phản ứng thuận nghịch 
  6. Đúng 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )