Hóa học Lớp 12: ai giúp mình giải câu này với ạ :(( mình cảm ơn Este X có công thức phân tử là C2H4O2 ( HCOOCH3 ).Đun nóng 6,0 gam X trong dung dịch Na

Question

Hóa học Lớp 12: ai giúp mình giải câu này với ạ :(( mình cảm ơn
Este X có công thức phân tử là C2H4O2 ( HCOOCH3 ).Đun nóng 6,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Tính Giá trị của m, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 40 phút 2022-06-18T02:44:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  m=6,8g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  HCOOC{H_3} + NaOH \to HCOONa + C{H_3}OH\\
  {n_{HCOOC{H_3}}} = 0,1mol\\
   \to {n_{HCOONa}} = {n_{HCOOC{H_3}}} = 0,1mol\\
   \to {m_{HCOONa}} = 6,8g
  \end{array}\)

 2. Giải đáp:
  m=6,8(g)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{HCOOCH_3}=\frac{6}{60}=0,1(mol)
  Phương trình hóa học:
  HCOOCH_3+NaOH \to HCOONa+CH_3OH
  Muối thu được :HCOONa
  Theo PTHH :n_{HCOONa}=n_{HCOOCH_3}=0,1(mol)
  \to m=m_{HCOONa}=0,1.68=6,8(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )