Hóa học Lớp 12: xà phong hóa hoàn toàn m g chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,38g glixerol và 13,77g muối k

Question

Hóa học Lớp 12: xà phong hóa hoàn toàn m g chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,38g glixerol và 13,77g muối khan. giá trị của m là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 2 tuần 2022-06-07T06:49:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nC3H5(OH)3=1,38/92=0,015 mol =>nNaOH=0,045 mol
  Áp dụng bảo toàn khối lượng
  mX + mNaOH = mC3H5(OH)3 + mmuoi
  mX + 0,045.40= 1,38 + 13,77
  => m=13,35 gam
   

  0
  2022-06-07T06:51:03+00:00
  Giải đáp:m=13,35g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chất báo X có công thức là (RCOO)_3C_3H_5
  n_(C_3H_5(OH)_3)=(1,38)/92=0,015mol
  PTHH xảy ra:
  (RCOO)_3C_3H_5+3NaOH->3RCOONa+C_3H_5(OH)_3
  Ta có: n_(NaOH)=3×n_(C_3H_5(OH)_3)=3×0,015=0,045mol
  Sử dụng bảo toàn khối lượng, ta được:
  m_(X)+m_(NaOH)=m muối+m_(C_3H_5(OH)_3)
  <=>m+0,045.40=13,77+1,38
  ->m=13,35g
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )