Hóa học Lớp 11: Viết pt ptu và ion thu gọn 6/Al(OH)3 + H2SO4 7/ Fe2O3 + HNO3 8/ NH4Cl + NaOH 9/ (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

Question

Hóa học Lớp 11: Viết pt ptu và ion thu gọn
6/Al(OH)3 + H2SO4
7/ Fe2O3 + HNO3
8/ NH4Cl + NaOH
9/ (NH4)2SO4 + Ba(OH)2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T03:58:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 6) 2Al(OH)_3+3H_2SO_4->Al_2(SO_4)_3+6H_2O
  Al(OH)_3 là chất không điện li.
  PT ion: H^(+)+OH^(-)->H_2O
  7) Fe_2O_3+6HNO_3->2Fe(NO_3)_3+3H_2O
  Fe_2O_3 là chất không điện li
  PT ion: O^(2-)+2H^(+)->H_2O
  8) NH_4Cl+NaOH->NaCl+NH_3+H_2O
  PT ion: NH_4^(+)+OH^(-)->NH_3+H_2O
  9) (NH_4)_2SO_4+Ba(OH)_2->BaSO_4+2NH_3+H_2O
  PT ion: 2NH_4^(+)+SO_4^(2-)+Ba^(2+)+2OH^(-)->BaSO_4↓+2NH_3↑+H_2O 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )