Hóa học Lớp 11: Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra khi: a) Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng dư, giải phóng

Question

Hóa học Lớp 11: Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra khi:
a) Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng dư, giải phóng khí màu nâu đỏ (NO2).
d) Dẫn khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư.
giải giúp mình vớiiiii, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 6 ngày 2022-06-17T04:15:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a.
  Phương trình phân tử:
  Fe+6HNO_3 đ,n  \to Fe(NO_3)_3+3NO_2↑+3H_2O
  Phương trình ion thu gọn:
  Fe+6H^{+}+3NO_3^{-} \to Fe^{3+}+3NO_2↑+3H_2O
  d.
  Phương trình phân tử:
  CO_2+Ca(OH)_2 dư \to CaCO_3↓+H_2O
  Phương trình ion thu gọn:
  CO_2+Ca^{2+}+2OH^{-} \to CaCO_3↓+H_2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )