Hóa học Lớp 11: Viết CTHH của Ankan về a, Phản ứng thế (halogen) b, Phản ứng tách c, Phản ứng oxi hoá

Question

Hóa học Lớp 11: Viết CTHH của Ankan về
a, Phản ứng thế (halogen)
b, Phản ứng tách
c, Phản ứng oxi hoá, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tháng 2022-02-18T03:29:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  {C_n}{H_{2n + 2}} + X \to {C_n}{H_{2n + 1}} + HX\\
  b,\\
  {C_n}{H_{2n + 2}} \to {C_x}{H_{2x + 2}} + {C_y}{H_{2y}}\\
  c,\\
  {C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )