Hóa học Lớp 11: Tương ứng với CT đơn giản nhất (CH2)n là các CT phân tử A. C2H4, C3H6 , C5H10, C4H8 B. C2H4O , C3H5NH2 , C5H10, C4H10. C. C2H4 , C3

Question

Hóa học Lớp 11: Tương ứng với CT đơn giản nhất (CH2)n là các CT phân tử
A.
C2H4, C3H6 , C5H10, C4H8
B.
C2H4O , C3H5NH2 , C5H10, C4H10.
C.
C2H4 , C3H6, C5H10 C5H10, B.C2H4, C3H6, C5H12,C4H10, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 9 tháng 2022-03-21T15:28:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:A
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_((CH_2)_n)=14n  
  Với n=2->C_2H_4
  Với n=3->C_3H_6
  Với n=4->C_4H_8
  Với n=5->C_5H_10

 2. Giải đáp:A
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:=>C2H4 ( h phải luôn là số chẵn)
                                         =>C3H6
                                         =>C4H8
                                         =>C5H10 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )