Hóa học Lớp 11: Trong điều kiện thích hợp, khí NH3 phản ứng được với chất nào sau đây: HCl, O2, CuO, Cl2, MgO. Nêu rõ lí do phản ứng được hoặc không ph

Question

Hóa học Lớp 11: Trong điều kiện thích hợp, khí NH3 phản ứng được với chất nào sau đây: HCl, O2, CuO, Cl2, MgO.
Nêu rõ lí do phản ứng được hoặc không phản ứng được. Xin cảm ơn mọi người., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tháng 2022-03-01T17:33:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     $NH_3+HCl→NH_4Cl$
     $4NH_3+3O_2\xrightarrow[]{t^o} 2N_2↑+6H_2O$
    $2NH_3+3CuO\xrightarrow[]{t^o} 3Cu↓+N_2↑+3H_2O$
     $2NH_3+3Cl_2→N_2↑+6HCl$
     $NH_3+MgO$: Phản ứng không xảy ra vì $NH_3$ chỉ tác dụng với oxit đứng sau $Al$.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )