Hóa học Lớp 11: Trộn `600ml` dung dịch `HCl` `1M` với `400ml` dung dịch `NaOH` `1,25M` thu được `1l` dung dịch `X`. Giá trị `pH` của dung dịch `X` là:

Question

Hóa học Lớp 11: Trộn `600ml` dung dịch `HCl` `1M` với `400ml` dung dịch `NaOH` `1,25M` thu được `1l` dung dịch `X`. Giá trị `pH` của dung dịch `X` là:
`A “2`
`B` `1`
`C` `0,7`
`D` `1.3`, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tháng 2022-12-21T07:10:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: b
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nH+ = nHCl = 0,6 mol
  nOH- = 0,5 mol
  PT : H+  + OH-  –> H2O
      0,6        0,5
  -> nH+ dư = 0,1 mol -> nồng độ ion H+ = 0,1M
  -> pH =  1

 2. Giải đáp:B
  Giải thích:
  nHCl=0,6
  nNaOH=0,5
  =>nHCl dư =0,1(mol)
  nH+=0,1(mol)=1.10-1
  => PH=1
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )