Hóa học Lớp 11: Trộn `20ml` dd `HCl` `0.05M` với `20ml` dd `H_2SO_4` `0,057M` được dung dịch `X`. Nếu coi thể thích tổng sau khi pha trộng bằng tổng th

Question

Hóa học Lớp 11: Trộn `20ml` dd `HCl` `0.05M` với `20ml` dd `H_2SO_4` `0,057M` được dung dịch `X`. Nếu coi thể thích tổng sau khi pha trộng bằng tổng thể tích của 2 dung dịch đầu thì `pH` thu được là., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 1 tháng 2022-12-21T12:37:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: $20ml=0,02lít$ 
  $nHCl=0,02.0,05=0,001mol$
  $nH_2SO_4=0,02.0,057=0,00114mol$
  Bảo toàn e, ta có:
  $nH+=nHCl+2.nH_2SO_4=0,001+2.0,00114=0,00328mol$
  → $[H+]=$ (0,00328)/(0,02+0,02) $=0,082M$
  → $pH=-log(0,082)=1,09$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nHCl=0,001 mol     nH2SO4=1,14*10^(-3) mol
  => nH=nHCl+ 2nH2SO4=3,28*10^(-3) mol
  V dung dịch sau khi trộn=20+20=40 ml=0,04 lít
  => [H]=0,082=> pH=1,09
  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )