Hóa học Lớp 11: Trộn 10ml dd NaOH 0,2M với 20ml dd Ba(OH)2 0,05M thu được dd C a, tính nồng độ các ion trong dd C. tính pH dd C. b, Trung hoà dd C bằng

Question

Hóa học Lớp 11: Trộn 10ml dd NaOH 0,2M với 20ml dd Ba(OH)2 0,05M thu được dd C
a, tính nồng độ các ion trong dd C. tính pH dd C.
b, Trung hoà dd C bằng cách cho 300ml dd H2SO4 CM. Tính CM., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 3 ngày 2022-12-21T06:06:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  10 ml = 0,01 lít
  100 ml = 0,1 lít
  Dung dịch H2SO4 có pH = 2 => [H+] = 0,01M 
  nH+ = 0,01.0,1 = 0,001 mol
  Dung dịch sau phản ứng trung hòa => nOH = nH+
  <=> nOH = 0,001mol
  [OH] = 0,0010,01= 0,1M
  pOH = -log(0,1) = 1
  pH = 14 – 1 = 13
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )