Hóa học Lớp 11: Một dung dịch Y có chứa các ion Cl-, SO42-, NH4+. Khi cho 100 ml dung dịch Y phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 6,99 gam k

Question

Hóa học Lớp 11: Một dung dịch Y có chứa các ion Cl-, SO42-, NH4+. Khi cho 100 ml dung dịch Y phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 6,99 gam kết tủa và thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Nếu cô cạn 100ml dung dịch Y đó, được bao nhiêu gam muối khan?
A. 6,1 B. 8,98 C. 7,165 D. 7,225., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-03-09T07:09:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. A.6,1.
    hoa-hoc-lop-11-mot-dung-dich-y-co-chua-cac-ion-cl-so42-nh4-khi-cho-100-ml-dung-dich-y-phan-ung-h

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )