Hóa học Lớp 11: khi đốt cháy 18g một hợp chất hữu cơ phải dùng 16,8g lít O2 (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích CO2:H2O=3:2. Tỉ khố

Question

Hóa học Lớp 11: khi đốt cháy 18g một hợp chất hữu cơ phải dùng 16,8g lít O2 (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích CO2:H2O=3:2. Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với H2 là 36. Xác định thành phần định lượng của các nguyên tố trong X, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-03-19T20:02:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  m_(C)=9g
  m_(H)=1g
  m_(O)=8g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(O_2)=(16,8)/(22,4)=0,75mol
  Tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol. 
  Ta có: n_(CO_2)/n_(H_2O)=3/2=(3x)/(2x)
  Sử dụng bảo toàn khối lượng ta có:
  m_(X)+m_(O_2)=m_(CO_2)+m_(H_2O)
  <=>18+0,75.32=3.x.44+2.x.18
  ->x=0,25mol
  Ta có: nC=nCO_2=0,25.3=0,75mol
  nH=2.nH_2O=2.0,25.2=1mol
  Ta có: mC+mH+mO=18
  <=>0,75.12+1.1+nO.16=18
  ->nO=0,5mol
  Vậy trong X có chứa 3 nguyên tố là C, H, O
  m_(C)=0,75.12=9g
  m_(H)=1g
  m_(O)=0,5.16=8g

 2. Đây em
  hoa-hoc-lop-11-khi-dot-chay-18g-mot-hop-chat-huu-co-phai-dung-16-8g-lit-o2-dktc-thu-duoc-khi-co2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )