Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 4,285g hỗn hợp kim loại gồm Cu, Mg, Zn, trong dung dịch HNO3 vừa đủ đun nóng thu được 1,344 lít khí NO duy nhất ở đk

Question

Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 4,285g hỗn hợp kim loại gồm Cu, Mg, Zn, trong dung dịch HNO3 vừa đủ đun nóng thu được 1,344 lít khí NO duy nhất ở đktc.Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị của m là:, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 5 tháng 2022-05-01T12:28:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   m muối = m kl + 62.n e nhường
  $N^{+5}$   + 3e -> $N^{+2}$
                     0,18   <- $\frac{1,344}{22,4}$ 
  bảo toàn e ta có n e nhường= n e nhận 
  => n e nhường = n e nhận = 0,18 mol
  => m muối = 4,285+62.0,18=15,445(g)
  —————————————-
  #Chúc bạn học tốt:>>

 2. $n_{NO}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06(mol)$
  $n_{NO_3^-}=3.n_{NO}=3.0,06=0,18(mol)$
  $m_{muối}=m_{kl}+m_{NO_3^-}=4,285+0,18\times 62=15,445(gam)$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )