Hóa học Lớp 11: Hoà tan 9,6 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lit khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch B. Vi

Question

Hóa học Lớp 11: Hoà tan 9,6 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lit khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch B. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính giá trị V và khối lượng muối thu được trong dung dịch B?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-03-14T05:22:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3Cu+8HNO3→3Cu(NO3)2+2NO+4H2O
  0,15     0,4          0,15             0,1      0,2                                                            
   nCu=nCu:MCu=9,6:64=0,15 mol
  VNO=nNO.22,4=0,1.22,4=2,24 lít
  mCu(NO3)2=nCu(NO3)2.mCu(NO3)2=0,15.188=28,2 gam

 2. 3Cu + 8HNO_3(L) → 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O
  Theo PTHH
  Ta có:
  n_{Cu} = m/M = {9,6}/64 = 0,15(mol)
  n_{NO} = 2/3n_{Cu} = 2/3 × 0,15 = 0,1 (mol)
  -> V = V_{NO} = 0,1 × 22,4 = 2,24 (lít)
  -> n_{Cu(NO_3)_2} = n_{Cu} = 0,15(mol)
  -> m_{Cu(NO_3)_2} = 0,15 × 188 = 28,2(gam)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )