Hóa học Lớp 11: hoà tan 100ml hcl 1m vào 400ml naoh 1m thu được dung dịch X tính nồng độ mol các ion và pH của dung dịch X

Question

Hóa học Lớp 11: hoà tan 100ml hcl 1m vào 400ml naoh 1m thu được dung dịch X tính nồng độ mol các ion và pH của dung dịch X, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 ngày 2022-04-19T09:53:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. n HCl = 0,1 mol, n NaOH = 0,4 mol
  HCl -) H+ + Cl-
  0,1 -) 0,1 -) 0,1
  NaOH -) Na+ + OH-
  0,4 -) 0,4 -) 0,4
  H+ + OH- -) H2O
  0,1 -) 0,1
  [Cl-] = 0,1 / 0,5 = 0,2M
  [Na+] = 0,4 / 0,5 = 0,8M
  [OH-] = 0,3 / 0,5 = 0,6M
  PH = 14 + lg[OH-] = 14 + lg[0,6] = 13,78

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )