Hóa học Lớp 11: Dung dịch nào sau đây có pH > 7? A KCl B H2SO4 C HCL D Ca(OH)2

Question

Hóa học Lớp 11: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A KCl
B H2SO4
C HCL
D Ca(OH)2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 6 tháng 2022-06-19T02:21:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
  bb D 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì độ $pH>7$ tức đây là dung dịch mang tính kiềm
  Loại $A$ vì $KCl$ là muối không có tính $\text{Axit/Bazo}$
  Loại $B$ vì $H_2SO_4$ là $\text{Axit}$ nên $pH<7$
  Loại $C$ vì $HCl$ là $\text{Axit}$ nên $pH<7$
  $\rightarrow$ Chọn $D$ vì $Ca(OH)_2$ là một $\text{Bazo tan}$ nên $pH>7$

 2. chọn D
  giải thích : Ca(OH)_2 là bazơ nên có độ PH > 7
  KCL có  PH = 7 
  còn HCL và H_2SO_4 có pH < 7 (vì là axit mạnh )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )