Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được 2,24 lít khí cacbonic (ở đktc) và 1,08 gam nước. a) Xác định CTĐGN của A. b) Tìm CTPT c

Question

Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được 2,24 lít khí cacbonic (ở đktc) và 1,08 gam nước.
a) Xác định CTĐGN của A.
b) Tìm CTPT của A biết khối lượng phân tử của A là 142 (g/mol)., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-03-02T23:05:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: CTĐGN là C_5H_6
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(CO_2)=(2,24)/(22,4)=0,1mol
  n_(H_2O)=(1,08)/18=0,06mol
  Do là hidrocacbon nên chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H
  Bảo toàn nguyên tố, ta có:
  n_(C)=n_(CO_2)=0,1mol
  n_(H)=2.n_(H_2O)=2.0,06=0,12mol
  Ta có: nC:nH=0,1:0,12=5:6
  Vậy CTĐGN là C_5H_6
  b) Ta có: M_(A)=142$g/mol$
  <=>(C_5H_6)_n=142
  <=>66n=142
  ->n=2,15(Sai)
  Nếu đề cho M_(A)=132$g/mol$ thì sẽ phù hợp hơn.
  M_((C_5H_6)_n)=132
  <=>66n=132
  ->n=2
  Vậy CTPT là C_10H_12
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nCO2= 0,1mol     nH2O= 0,06mol
  ta thấy nCO2 > nH2O => là ANKIN
  ta có phản ứng cháy của HIDROCACBON: 
  CnH2n-2  +  (3n-1)/2 O2   —> nCO2 + (n-1) H2O 
  ta có tỉ lệ mol:   n/0,1=(n-1)/0,06 => n= 2,5 
  CTĐGN: C2H2( loại) và C3H4( nhận)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )