Hóa học Lớp 11: đốt cháy hoàn toàn hỗ hợp c2h2và c3h8 thu được co2 và h2o có tỉ lệ thể tích 1:1 tính thành phần phần trăm khối lượng của C2h2 trong hỗn

Question

Hóa học Lớp 11: đốt cháy hoàn toàn hỗ hợp c2h2và c3h8 thu được co2 và h2o có tỉ lệ thể tích 1:1 tính thành phần phần trăm khối lượng của C2h2 trong hỗn hợp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-03-01T19:44:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  50%, 50%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giả sử nA = 1 mol
  nC2H6 = x và nC2H2 = y
  nH2O = nCO2 = 2 mol
  x + y = 1 và 3x + y = 2
  ⇒ x = 0,5 và y = 0,5
  ⇒ %V = 50%

 2. Giải đáp:
  %m_(C_2H_2)=37,14%
  %m_(C_3H_8)=62,86%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ số mol.
  n_(CO_2)/n_(H_2O)=1/1
  C_2H_2 là ankin nên n_(CO_2)>n_(H_2O)
  C_3H_8 là ankan nên n_(CO_2)<n_(H_2O)
  Do n_(CO_2)=n_(H_2O) nên n_(C_2H_2)=n_(C_3H_8)
  Lấy mỗi chất 1 mol.
  Nên n_(C_2H_2)=n_(C_3H_8)=1mol
  ->m_(C_2H_2)=1.26=26g
  ->m_(C_3H_8)=1.44=44g
  %m_(C_2H_2)=(26.100)/(26+44)=37,14%
  %m_(C_3H_8)=(44.100)/(26+44)=62,86%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )