Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hiđrocacbon A có công thức CnH(2n+2) thu được 22 gam CO2 . Tìm CTPT , CTCT của A

Question

Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hiđrocacbon A có công thức CnH(2n+2) thu được 22 gam CO2 . Tìm CTPT , CTCT của A, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-21T04:43:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: A là C_5H_12: CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(CO_2)=22/44=0,5mol
  Do là hidrocacbon mà lại có công thức C_nH_(2n+2) nên A là 1 ankan.
  Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố C: n_(C)=n_(CO_2)
  Ta có: mC+mH=mA
  <=>0,5.12+nH.1=7,2
  ->nH=1,2mol
  Ta có tỉ lệ: nC:nH=0,5:1,2=5:12
  Vậy A có công thức đơn giản nhất là (C_5H_12)_n
  Bảo toàn H: 2.n_(H_2O)=n_(H)
  <=>2.n_(H_2O)=1,2
  ->n_(H_2O)=0,6mol
  Ta có: n_(H_2O)-n_(CO_2)=n_(A)
  ->n_(A)=0,6-0,5=0,1mol
  Sử dụng công thức:
  M=m/n=(7,2)/(0,1)=72$g/mol$
  Với (C_5H_12)_n=72
  <=>72n=72
  ->n=1
  Vậy CTPT của A là C_5H_12
  CTCT: CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   nCO2=nC=0,5mol
   bảo toàn khối lượng  mA=mC+mH
  7,2= 0,5.12+x => x=1,2g
                               =>nH=1,2mol
  x:y=0,5:1,2 =5:12
  =>  C5H12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )