Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 1,32 g một hợp chất hữu cơ Y thu được 1,344 lít khí CO2 ở đktc và 1,08 g nước . Xác định công thức phân tử của Y biế

Question

Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 1,32 g một hợp chất hữu cơ Y thu được 1,344 lít khí CO2 ở đktc và 1,08 g nước . Xác định công thức phân tử của Y biết tỉ khối hơi của Y so với oxi là 2,75, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tuần 2022-06-15T00:27:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:CTPT của Y là C_4H_8O_2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_(Y)=M_(O_2).2,75=32.2,75=88$g/mol$
  n_(CO_2)=(1,344)/(22,4)=0,06mol
  n_(H_2O)=(1,08)/18=0,06mol
  Ta có: mC+mH=0,06.12+0,06.2=0,84g
  Vậy trong Y có chứa O
  ->m_(O)=1,32-0,84=0,48g
  ->n_(O)=(0,48)/16=0,03mol
  Ta có: nC:nH:nO=0,06:0,12:0,03=2:4:1
  Vậy CTĐGN là (C_2H_4O)_n(Với n là số tự nhiên)
  <=>44n=88
  ->n=2
  CTPT của Y là C_4H_8O_2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )