Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ 3,04. Xác định công thức

Question

Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ 3,04. Xác định công thức phân tử của Y.
A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C2H4O
Giúp mình với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 3 tháng 2022-02-22T01:39:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ 3,04. Xác định công thức phân tử của Y.
  A. C2H4O2
  B. C3H6O2
  C. C4H8O2
  D. C2H4O

 2. Giải đáp:C
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_(Y)/M_(KK)=3,04
  <=>M_(Y)=M_(KK).3,04=29.3,04=88$g/mol$
  Ta có: M_(C_2H_4O_2)=60$g/mol$
  M_(C_3H_6O_2)=74$g/mol$
  M_(C_4H_8O_2)=88$g/mol$
  M_(C_2H_4O)=44$g/mol$
  Ta có đáp án C mới có M=88$g/mol$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )