Hóa học Lớp 11: Để hòa tan hết m gam Cu thì cần dung dịch HNO3 (loãng) chứa 0,16 mol HNO3, sản phẩm khử của phản ứng là khí NO (duy nhất). Giá trị của

Question

Hóa học Lớp 11: Để hòa tan hết m gam Cu thì cần dung dịch HNO3 (loãng) chứa 0,16 mol HNO3, sản phẩm khử của phản ứng là khí NO (duy nhất). Giá trị của m là
A 10,24
B 3,84
C 10,08
D 5,12, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-19T04:31:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   bb B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $\text{3Cu+8HNO3$\rightarrow$3Cu(NO3)2+2NO+4H2O}$ 
  Có số mol của $HNO_3$ là $0,16$ mol
  Dựa vào PTHH) $\text{nCu=$\dfrac{0,16.3}{8}$=0,06 mol}$
  Vậy $\text{mCu=0,06.64=3,84g}$
  $\rightarrow$ Chọn bb B

 2. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH xảy ra:
  3Cu+8HNO_3->3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O
  0,06←0,16
  Ta có: n_(Cu)=(n_(HNO_3).3)/8=(0,16.3)/8=0,06mol
  ->m_(Cu)=0,06.64=3,84g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )