Hóa học Lớp 11: Cho V lit khí CO2(dktc) hấp thụ hoàn toàn vào 4lit dd Ba(OH)2 0,01M thu được 2,955 gam kết tủa. Giá trị của V

Question

Hóa học Lớp 11: Cho V lit khí CO2(dktc) hấp thụ hoàn toàn vào 4lit dd Ba(OH)2 0,01M thu được 2,955 gam kết tủa. Giá trị của V, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-06-15T23:08:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\left[\begin{matrix} V = 0,336l\\ V=1,456l\end{matrix}\right.$
  $\\$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{Ba(OH)_2} = 4 . 0,01 = 0,04 (mol)
  – Vì tạo kết tủa nên xét 2 trường hợp
  + Trường hợp 1: Ba(OH)_2 dư, CO_2 hết nên chỉ tạo muối BaCO_3
  CO_2 + Ba(OH)_2 -> BaCO_3↓ + H_2 O
  Gọi a là số mol của CO_2
  Ta có: 197a = 2,955 -> a = 0,015 < 0,04
  -> Thỏa mãn
  => V = 0,015 . 22,4 = 0,336 (l)
  + Trường hợp 2: tạo 2 muối BaCO_3, Ba(HCO_3)_2
  CO_2 + Ba(OH)_2 -> BaCO_3↓ + H_2 O
        x                x                         x
  2CO_2 + Ba(OH)_2 -> Ba(HCO_3)_2
         2y               y                                   y
  Gọi x, y lần lượt là số mol của BaCO_3, Ba(HCO_3)_2
  Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 197x=2,955\\x+y=0,04\\\end{cases}$ -> $\begin{cases} x=0,015\\y=0,025\\ \end{cases}$
  ∑n_{CO_2} = 0,015 + 2 . 0,025 = 0,065 (mol)
  -> V = 0,065 . 22,4 = 1,456 (l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )